Hjem

Valnesfjord Flerbrukshall SA

Fauske kommunes nye motor i nærmiljøutvikling, kultur og folkehelse!

 

Valnesfjord Flerbrukshall skal bli:

 

Storstue for alle idrettslige og kulturelle arrangementer.

 

En viktig del av Valnesfjord Oppvektssenters tilbud.

 

En god aktivitetsarena for barn og unge i Fauske kommune.

 

Et viktig bidrag i folkehelsearbeidet.

 

Et bidrag for å øke tilflyttingen til Fauske

Copyright © All Rights Reserved - Valnesfjord Flerbrukshall SA - Org.nr: 991 705 015